NASZ SZPITAL

A A A

    

 

KONTAKT 


 
 

Specjalistyczny Szpital
Ginekologiczno - Położniczy 
im. E. Biernackiego
ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych 

Telefon: centrala  tel. 74 88 77 101
Sekretariat:        tel. 74 88 77 183
                            fax 74 88 77 103
e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl  

 

 

 

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu jest szpitalem najwyższego III poziomu referencyjnego w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii (leczenia noworodków).

Dyrektorzy przyjmują wnioski i uwagi pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 9.00


Na wszystkie pytania dotyczące porodu i pobytu w szpitalu odpowiada
NACZELNA PIELĘGNIARKA 
tel. 74 88 77 142

e-mail: michancio@szpital.walbrzych.pl
   


Rejestracja i informacja - szpital                      

 • tel. 74 88 77 195

Rejestracja i informacja - poradnie                  

 • tel. 74 88 77 155

Położnicza Izba Przyjęć                                     

 • tel. 74 88 77 165

Izba Przyjęć Ginekologiczna                             

 • tel. 74 88 77 169

Pododdział Patologii Ciąży

 • tel. 74 88 77 109 sekretariat

 • tel. 74 88 77 143 dyżurka położnych  

Pododdział Położnictwa i Neonatologii

 • tel. 74 88 77 128 sekretariat Pododdziału/ Pielęgniarka Oddziałowa

 • tel. 74 88 77 125 dyżurka lekarska

 • tel. 74 88 77 124 dyżurka pielęgniarek

Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

 • tel. 74 88 77 121 sekretariat Oddziału/  Pielęgniarka Oddziałowa

 • tel. 74 88 77 120 dyżurka lekarska

 • tel. 74 88 77 123 dyżurka pielęgniarek 

Pododdział Ginekologiczny

 • tel. 74 88 77 193 sekretariat Pododdziału/ Pielęgniarka Oddziałowa

 • tel. 74 88 77 118 dyżurka lekarska

 • tel. 74 88 77 110 dyżurka pielęgniarek

Laboratorium Analityczne   

 • tel.74 88 77 164 

Pracownia Bakteriologiczna   

 • tel.74 88 77 163

Pracownia Serologiczna   

 • tel.74 88 77 174

Pracownia Histopatologii i Cytologii   

 • tel.74 88 77 115 

Pracownia USG   

 • tel. 74 88 77 108

Pracownia RTG 

 • tel. 74 88 77 139  

Szkoła Rodzenia  

 • tel. 74 88 77 141

Dział Techniczny i Zaopatrzenia

 • tel. 74 88 77 187 - kierownik

 • tel. 74 88 77 150

Dział Kadr

 • tel. 74 88 77 189 - kierownik

 • tel. 74 88 77 135

Dział Zamówień Publicznych

 • tel. 74 88 77 185

Dział Księgowości

 • Główny Księgowy 
  tel. 74 88 77 184

Dział Organizacji i Statystyki Medycznej

 • tel. 74 88 77 176 - kierownik

 • tel. 74 88 77 152

 • tel. 74 88 77 154  

Inspektor Ochrony Danych

Dział Informatyki 

 • tel. 74 88 77 136 - kierownik

 • tel. 74 88 77 178

 

 

  

::  strona główna  ::  do góry  ::