INFORMACJE DLA PACJENTEK

A A A

    

 

PORÓD W ZNIECZULENIU


 
 

Pacjentki, które zdecydują się na poród w znieczuleniu zewnątrzoponowym powinny zgłosić się na konsultacje anestezjologiczne, których udzielają lekarze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii tutejszego Szpitala.

Konsultacje odbywają się: w budynku Centrum Diagnostyki Kobiet i Noworodków, II piętro pok. 2.5 w poniedziałki i środy o godzinie 13.00 - konsultacje poprzedzone są wykładem dla wszystkich Pań jednocześnie.

Na konsultacje należy przynieść ostatnie wyniki badań, kartę ciąży oraz (jeżeli pacjentka posiada) oryginał wyniku badania grupy krwi. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Konsultacja powinna odbyć się na 2-3 tygodnie przed planowaną datą porodu. Koszt konsultacji to 30 zł.

Znieczulenie w trakcie porodu oraz obecność osoby towarzyszącej jest nieodpłatna.


Czym jest znieczulenie zewnątrzoponowe?

Znieczulenie zewnątrzoponowe (nadoponowe, epiduralne) jest metodą znieczulenia regionalnego, którego centralnym miejscem działania są rdzeń kręgowy i korzenie nerwów rdzeniowych. Polega na przerwaniu przewodnictwa w nerwach przez wstrzyknięty lek znieczulenia miejscowego. Często podawany jest także lek opioidowy, który ma działanie przeciwbólowe.

Dzięki zastosowaniu cewnika zewnątrzoponowego - cienkiej rurki z tworzywa sztucznego - możliwe jest przedłużanie znieczulenia porodu poprzez powtarzanie dawek leku.

Znieczulenie zewnątrzoponowe jest bardzo skuteczną forma terapii wszelkich rodzajów bólu, w tym bólu porodowego. Dzięki tej technice w ciągu 10-20 minut odczuwanie bólu jest znacznie zredukowane lub zniesione zupełnie, a rodząca zachowuje świadomość i ma możliwość poruszania się i parcia.

Czy znieczulenie porodu jest bezpieczne?

Żaden zabieg medyczny nie jest całkowicie pozbawiony ryzyka, także zabieg znieczulenia porodu. Ryzyko jest związane z wiekiem rodzącej kobiety, rodzajem chorób na jakie cierpi, ich nasileniem, zażywaniem leków i używek a także wynika z fizjologii przebiegu porodu oraz zastosowanych w jego trakcie leków.

Zasadniczo podczas znieczulenia przewodowego poważne powikłania i działania niepożądane występują bardzo rzadko, nawet u ciężko chorych pacjentów. Stała obecność lekarzy i położnych podczas porodu, monitorowanie KTG pozwala na szybkie rozpoznanie zagrożenia i podjęcie energicznych czynności leczniczych.

Znieczulenie zewnątrzoponowe nie jest zupełnie obojętne dla przebiegu porodu:

 • Może osłabić akcję skurczową, siłę parcia i przez to wydłużyć pierwszy lub drugi okres porodu; może być konieczne zastosowanie oksytocyny.
 • Konieczne jest częste lub stałe monitorowanie tętna dziecka przy pomocy KTG co może ograniczyć możliwość poruszania się.
 • Może gwałtownie obniżyć ciśnienie tętnicze u matki, powodować zaburzenia tętna serca u dziecka.
 • Zwiększa ryzyko porodu zabiegowego - zastosowanie próżniociągu położniczego a także cięcia cesarskiego.

Inne działania niepożądane i powikłania znieczulenia zewnątrzoponowego:

 • Uczucie gorąca, ciężkości, braku czucia, mrowienie, drżenia mięśniowe, osłabienie siły mięśniowej w znieczulonych kończynach; dolegliwości te są przejściowe i ustępują samoistnie w ciągu kilku godzin.
 • Spadki ciśnienia krwi i tętna u znieczulanej rodzącej, wymagają okresowej kontroli tętna i ciśnienia krwi, czasem doraźnego leczenia.
 • Przejściowe i krótkotrwałe zaburzenia oddawania moczu, zaburzenia oddawania stolca.
 • Rzadko bóle głowy jako następstwo uszkodzenia igłą opony twardej oraz bóle pleców.
 • Bardzo rzadko zakażenia w miejscu wkłucia, zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych.
 • Niezmiernie rzadko obrażenia korzeni, pni nerwowych, rdzenia kręgowego, prowadzące do przejściowych lub trwałych zaburzeń neurologicznych.
 • Niezmiernie rzadko krwiaki jako następstwo krwawienia do przestrzeni zewnątrzoponowej /podpajęczynówkowej.
 • Bardzo rzadko utrata przytomności, napady drgawek, zaburzenia pracy serca i krążenia, zaburzenia układu oddechowego.

Konsultacja anestezjologiczna przed zastosowaniem znieczulenia zewnątrzoponowego to niezmiernie istotna część przygotowań do jego zastosowania w trakcie porodu. Pozwala na spokojne przedstawienie techniki wykonania znieczulenia, omówienia korzyści i działań niepożądanych, wyjaśnienie wątpliwości i zagadnień niezrozumiałych dla pacjentki.

Na takiej wizycie lekarz anestezjolog zapoznaje się z przeszłością chorobową pacjenta, dotychczasowym leczeniem i przebiegiem ciąży i na tej podstawie wybierze najkorzystniejszą i najbardziej bezpieczną formę znieczulenia porodu.

 

 

 

  

::  strona główna  ::  do góry  ::